Záchrana života v canoe 1923

 Dnešní příspěvek je z knížky Plování a vodní sporty z roku 1923, věnované plavání, ale je tam i kapitola o bezpečnosti v canoe. Knížku napsal Lewis W. Riess, toho času ředitel tělesné výchovy YMCA. Tedy mládežnické organizace, která v uplynulém roce slavila 100 let působení u nás a která měla zásadní vliv na rozvoj u nás nových sportů jako basketball, nebo kanoistika. Text nelze brát po sto letech jako doslovný návod, na druhou stranu zejména pro pádlování na přehradách a hlubších vodách by byl nácvik techniky zpětného nastoupení do lodi k zamyšlení. Možná by to byl dobrý námět k činnosti na akcích typu OCmania, nebo na srazu stavitelů dřevěných plavidel. Tehdejší popis se samozřejmě vztahoval na žebrové canoe klasického tvaru, do kterých se dobře nastupuje a které díky konstrukci ze dřeva pořád trochu plavou. Nicméně za pokus by to stálo i v soudobých lodích. Před sto lety krysa nemusela znamenat nutnost dostat se ke břehu, nebo na mělčinu a nastupovat klasicky. Tak proč by to nešlo i dnes….


Záchrana života V canoe.

Je mnoho osob, které se domnívají, že když umějí plovati, že by se 1 lehce zachránili při převrhnutí canoe. Jistě, že kdo již zkusil tuto „„příjemnost“ s převrhnutým canoem, dá mně za pravdu, že není tak snadno dostati se do bezpečí, hlavně je-li člověk oblečen. Není snad jen jednoduchým případem zachrániti sama sebe, když se člun převrhne, ale je důležité věděti, jak zachrániti člun neb canoe, hlavně stane-li se taková nehoda v řece, kde je silný proud. Jste-li v canoi a cítíte, že se naklání, kolébá silně, svezte se na dno lodi a ve většině případů canoe se samo narovná.

Jste-li v koupacím obleku, je nejlépe skočiti do  vody a tak zachrániti člun od převrhnutí. Při vyskakování ze člunu je nutno skočiti přímo do výše neb kupředu ve směru plavby. Skáčete-li se strany člunu, odstrčil byste ho pod sebou a padl na okraj člunu.
Nacházíte-li se v takové posici, že nemůžete skočiti, nechte tělo přepadnout lehce ze člunu.  Nejste-li plavcem, držte se lehce jednou rukou okraje — roubení — člunu. Zadržte dech, když se potápíte a nechte, aby tělo samo vyplavalo a aby se canoe nenaplnilo vodou.
Uměti vlézti zpět do canoe je tvrdým oříškem pro toho, kdo nikdy nenacvičoval tento kousek. Je hlavně nesnadným pro neplavce. První, co je důležité, je nerozčilovati se. Jste-li neplavcem, možná, že se zakuckáte, když se vynoříte nad hladinu. Pevně se zadržte okraje canoe a vyčkejte, až zase naberete dechu. Není-li canoe potopené, a nenabírá se do něho voda, když se držíte, zachyťte se oběma rukama na jednom konci canoe, tělo celé co nejvíce ve vodě ponořené, abyste ulehčil pažím a rukám. Nyní obraťte canoe k nejbližšímu břehu. To se docílí opakovanými kopy jedné nohy. K dosažení břehu pak kopete oběma nohama jako při plování. Provádějte pohyby zcela zvolna, abyste se neunavili. Je-li možnost zavolati pomoc, učiňte tak. Nezkoušel-li jste nikdy před tím dostati se zpět do canoe, nepokoušejte se o to! Jen pro dobro vaše je lepším pokusiti se dostati se s canoe na břeh pomocí kopů jako při plování. Je-li vám jen trochu vítr nápomocen, máte štěstí! Je-li snad proti vám,
je těžko dostati se kupředu.

Nyní jak vlézti do canoe? Převrhnuté canoe jsou
nejhůře k ovládání ze všech lodí.
Chytněte se roubení lodi na zádi tak, abyste váhu těla rozdělil stejnoměrně na obě strany. Sáhněte dovnitř lodi a zachytněte se jednou rukou roubení
na opačné straně canoe. V této posici pokuste se, aby váha těla spočívala co možno nejvíce na paži, která je na vzdálenější straně canoe. Zdvihněte tělo
rychle, ale ne trhavě, přes konec canoe se strany. Když se vám zdaří dostati se na canoe, vaše tělo bude v příčné posici, jak ukazuje obrázek č. 22.

Jakmile je hlava a tělo přes roubení, má sklouznouti k opačné stěně, aby tělo bylo co nejníže. Váha těla vašeho zvedne roubení loďky na druhé
straně, tedy loďka se nakloní. Snažte se vyrovnati vahou těla a rukou. Rozložení váhy těla vyrovná canoe. Když dostanete tělo na příčné sedátko
v canoe, nebude již za těžko dostati se do canoe. Jste-li mladým, silným mužem, atletem, nebude vám za těžko výše popsané udělati, ani nebudete
unaven, ale ten, kdo již necvičí, jistě se znaví po takové námaze. Jest dobré odpočinouti si, nohy při tom zůstanou ve vodě, když je již tělo napříč
canoí.

Když jste si odpočinuli, dáte nejdříve jednu nohu do člunu a pak druhou. Jiný způsob, jak dostati se do canoe, je, že vtáhnete celé tělo podél boku do lodě, až nohy přijdou na sedátko, kleknete na dno canoe a-jste hned ve správné posici.
Jste-li na zadku canoe a loďka se potápí, hleďte se rychle dostati přes roubení člunu na dno. Snažte se dostati se do posice, ve které pádlujete, a i když loďka je zpola vodou naplněna, můžete se dostati ku břehu; viz obrázek 22.
Je lehké dostati se do loďky v koupacím obleku, ale nesnadnější v šatech.

Jediný způsob, jak možno se dostati .do canoe naplněné vodou, je ze zádi. Zrovna tak je možno sednouti na převrácené canoe, jak ukazuje obr. 19.
Je-li canoe převrácené.. Přesáhnete přes canoe, uchopíte se za roubení a snažíte se je převrátiti do původní polohy. Jste-li plavcem, nebude nesnadným obejmouti koleny canoe a pádlovati rukama. Nezdvihejte těla. Začne-li se loď kolébati, přestaňte veslovati, dokud se zase neustálí. Nikdy se nepokoušejte dostati se do naplněného canoe, když se otáčí neb zmítá. Vstupujete-li do lehkého canoe při mírném větru, vždy vstupujte s té strany, odkud vane vítr, protože tím se dává protiváha větru.
Stane-li se, že dvě osoby spadnou do vody, dostati se do canoe je pak snadnější. Důvod je ten, že jedna osoba vyvažuje a udržuje canoe v rovnováze, zatím co druhá se snaží dostati se do canoe.
Při pomáhání canoistovi, který je příliš neklidný.   Nikdy se k němu nepřibližujte příliš blízko, aby vám nepřevrhl loď. Mluvte naň klidně a když se uklidní, pak mu dejte instrukce. Jsou-li dva v převráceném canoe, je nejlepším pro vás, lehnouti si na dno a naříditi oběma, aby se zachytil každý na jedné straně canoe a pádlovati (veslovati) ku břehu. Nedovolte jim, aby vstoupili do vašeho cánoe; je to příliš nebezpečné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..