Odkazy a literatura

Raft.cz  potokaření, hladká voda, divoká voda, spousta zajímavých článků

Žralokovo stránky – stránky vodáckého nadšence, mraky fotek, popisy zkracování lodí, popisy továrních kanoí

OCmanie – stránky o ježdění na kanoích, zejména singly na více méně divoké vodě

Červené kánoe – kdysi slibně rozjeté stránky o klasických kanoích

Song of the paddle – asi nejširší zdroj informací v angličtině, mj. recence všech kánoí vyráběných v Americe, Británii atd.

SeaKayaker – stránky kolegů kajakářů, kteří se věnují klidné nebo i větrem rozbouřené vodě

 

LITERATURA

Song of the paddle a Path of the paddle – naprostý klasiky od starouše Billa Masona. Vše o ježdění na klasické kánoi, pádlování a tak. Pouze v angličtině

Canoecraft – Nejoblíbenější kniha o stavbě lodí z cedrových štráfků.

Dále projdu knihovnu a zkusim vytypovat co z toho je k tématu. Samozřejmě vítám a zařadím i vaše podněty, stejně jako ve všech rubrikách.

 

 

Záchrana života v canoe 1923

 Dnešní příspěvek je z knížky Plování a vodní sporty z roku 1923, věnované plavání, ale je tam i kapitola o bezpečnosti v canoe. Knížku napsal Lewis W. Riess, toho času ředitel tělesné výchovy YMCA. Tedy mládežnické organizace, která v uplynulém roce slavila 100 let působení u nás a která měla zásadní vliv na rozvoj u nás nových sportů jako basketball, nebo kanoistika. Text nelze brát po sto letech jako doslovný návod, na druhou stranu zejména pro pádlování na přehradách a hlubších vodách by byl nácvik techniky zpětného nastoupení do lodi k zamyšlení. Možná by to byl dobrý námět k činnosti na akcích typu OCmania, nebo na srazu stavitelů dřevěných plavidel. Tehdejší popis se samozřejmě vztahoval na žebrové canoe klasického tvaru, do kterých se dobře nastupuje a které díky konstrukci ze dřeva pořád trochu plavou. Nicméně za pokus by to stálo i v soudobých lodích. Před sto lety krysa nemusela znamenat nutnost dostat se ke břehu, nebo na mělčinu a nastupovat klasicky. Tak proč by to nešlo i dnes….


Záchrana života V canoe.

Je mnoho osob, které se domnívají, že když umějí plovati, že by se 1 lehce zachránili při převrhnutí canoe. Jistě, že kdo již zkusil tuto „„příjemnost“ s převrhnutým canoem, dá mně za pravdu, že není tak snadno dostati se do bezpečí, hlavně je-li člověk oblečen. Není snad jen jednoduchým případem zachrániti sama sebe, když se člun převrhne, ale je důležité věděti, jak zachrániti člun neb canoe, hlavně stane-li se taková nehoda v řece, kde je silný proud. Jste-li v canoi a cítíte, že se naklání, kolébá silně, svezte se na dno lodi a ve většině případů canoe se samo narovná. Pokračovat ve čtení „Záchrana života v canoe 1923“

Z Prahy do Doveru na kanoi

Olympijská medaile za překonání Kanálu
před 90 léty!

Našel jsem při svých bádáních zmínku o vyjímečné plavbě Václava Locha v roce 1928.  Vyprávění o této cestě zaznamenal ve své knize Sám ve víru zdymadel plavec Václav Židek. Zde přinášíme úryvek z jeho knihy. 

Ve štěchovické zátoce Vltavy byl již skutečně zakotvený celý můj doprovod – tři motorové lodi. Mimo nich ještě jedna navíc, která patřila Václavu Lochovi.

Setkání se všemi bylo upřímné a radostné. V několika minutách jsem byl představen celému doprovodu a seznamuji se s třetí lodí, Aquaarius PA-907, i s její posádkou – Erikem Bornhorstem. Lodivodu Erikovi mohlo být podle mého odhadu něco kolem pětatřiceti let. Jeho vysoká postava, která stála rozkročmo na špici Aquariusu, mi trochu připomínala rozhlednu na Petříně. Snad i svou loď měl ušitou na míru – byla o hodně vyšší než ostatní. Když mi byl představen Vašek Loch, využil jsem jeho veselé nálady a s určitou dávkou drzosti požádal, aby mi vyprávěl, jak to vlastně bylo tenkrát v roce 1928 s jeho cestou na kánoi do Doveru. Sedli jsme si k tomu do trávy na břehu Vltavy.

Bylo mi tehdy jednadvacet let a byl jsem ještě student. Když jsem se rozhodl pro dálkovou plavbu tisíc pět set kilometrů dlouhou, nikdo z přátel ani žádná redakce nevěřili tomu, že bych byl schopen celou trať uveslovat na kánoi sám. Na tehdejší dobu to byl nepředstavitelný výkon. Vzhledem k mým chybějícím zkušenostem s mořem se pochybovalo hlavně o mých možnostech překonat průliv La Manche. Pamatuji si to, jako by to bylo dnes… Pokračovat ve čtení „Z Prahy do Doveru na kanoi“

Vodní tura

Vodní tura

Vodní tura
Z Českých Budějovic do Prahy

 

Je jedna z prvních vodáckých  kilometráží. Rok vydání 1932. Je tam jen Vltava z Českých Budějovic do Prahy. Protože dnes tak oblíbená trasa z Vyššího Brodu se doporučovala i s ohledem na odolnost tehdejších plavidel zkušenějším jezdcům. A nebyl tehdy průtok nadlepšován z přehrady Lipno.   Narozdíl od kilometréže od Vratislava Teklého z roku 1936 je to krom suchého výčtu trochu víc popisu.   Třeba „Při projíždění vjeti do vrat na pravé straně. Nad jezem kůly, pozor!“ Pokračovat ve čtení „Vodní tura“

Ve Vlnách Dunajce – FEUILLETON.

Na Dunajci jezdil dost specifický druh plavidel. Byly to v podstatě trimarány až kvatromarány svázané z dlabaných monoxylů. Ovládané byly křížencem bidla a pádla, používaným na obojí působ podle potřeby.
Grégrův text byl  otištěn  14.-15. května 1915 v Národních listech

FEUILLETON.
Ve vlnách Dunajce …

Krvavé bitevní drama, odehravší se od
2. května (1862) na skalnatých březích Dunajce,
obrátilo zřetel světa k této dosud málo u nás
známé řece haličské, která prameníc v hor-
stvu karpatském, klikatou drahhou bystře na
sever od Visly proudí. Nám však jméno Du-
najce vybavilo vzpomínku na hroznou hodinu,
již zažili v proudech a peřejích horního Du-
najce v druhém létě po založení „Národních
Listů“ jich zakladatel, náš dr. Julius Grégr
a přítel jeho, básník náš Vítězslav Hálek.
Oba tehda mladiství a svobodní, podnikli
spolu výlet přes Krakov na Tatry, z něhož
vraceli se 12. července 1862 opět do Haliče
a sice do horského městyse Czorštýna, kamž
byli sobě smluvili dostaveníčko s krajanem
drem. Slavíkem z Krakova, a ještě několika
polskými přáteli jeho, aby podnikli pospolu
vysoce zajímavou plavbu vyhlášenými „Pieni-
nami“, peřejemi to horního Dunajce, připomí-
najícími divokoromantickou krásou krajiny,
jakož i prudkostí pěnicích se vln naše „Svato-
janské proudy“. Pokračovat ve čtení „Ve Vlnách Dunajce – FEUILLETON.“